Een helpende hand

Nepal is een van de armste landen ter wereld. Het merendeel van de bevolking is volledig afhankelijk van de opbrengst van hun eigen stukje grond. De kinderen moeten thuis op het land werken en krijgen daardoor geen onderwijs. Een groot deel van de bevolking is analfabeet en heeft geen toekomstperspectief.

Khahare Kids Stichting
In augustus 2008 hebben wij de Khahare Kids Stichting opgericht met als doel gemotiveerde kinderen uit Khahare naar school te laten gaan. Door deze kinderen een volledige opleiding te bieden, hebben zij na afronding van het middelbaar onderwijs meer kans op de arbeidsmarkt of op een vervolgopleiding. Met deze bagage worden ze in staat geacht later zelf wat terug te doen voor de bewoners van het dorp. Op termijn zal hierdoor op eigen kracht de situatie in Khahare en omstreken verbeteren.

Op deze site willen de hierbij betrokken mensen aan u voorstellen en de achtergronden van de stichting belichten.

Een extra kind naar school

Sinds kort is er door een vast donatie een nieuw kind uitgekozen warvoor wij de schoolgelden en benodgdheden betalen.
Lees meer

Khahare

Eem klein dorpje in Nepal
Lees meer

Maximaal rendement van uw donatie